Nasza Kancelaria  współpracuje z osobami fizycznymi oraz przedsiębiorcami we wszystkich aspektach ich działalności. Specjalizujemy się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz procesach sądowych.

Z powodzeniem prowadzimy sprawy z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa rodzinnego oraz postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Jako jedyna Kancelaria na terenie Częstochowy posiadamy uprawnienia do występowania i prowadzenia postępowania na podstawie prawa kanonicznego przed Trybunałem Kościelnym, w tym procesów o unieważnienie małżeństw (tzw. rozwody kościelne).

Podstawowy zakres usług:

 •  wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa polskiego;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi;
 • nadzór nad windykacją roszczeń;
 • przygotowywanie oraz weryfikowanie umów typowych i nietypowych;
 • opracowywanie projektów uchwał organów spółki;
 • opracowanie projektów aktów jednostek samorządu terytorialnego;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prawo rodzinne i opiekuńcze;
 • prawa spółek i działalności gospodarczej, w tym przygotowywanie dokumentów przed KRS;
 • prawa własności przemysłowej, autorskiego i prawa IT;
 • prawa obrotu nieruchomościami;
 • postępowań sądowych, prawa upadłościowego;
 • egzekucji należności;
 • prawa rolnego i ochrony środowiska;
 • prawa medycznego, tworzenie podmiotów leczniczych.